Política de privacitat

Reglament General de Protecció de Dades

Política de privacitat2018-08-25T15:31:25+00:00

Política de Privacitat

Responsable del tractament
Identitat: Webcams, S.L. (d’ara endavant, «Live Stream»)
NIF: B-17816216
Adreça postal: C/Sant Adolf, 18 – 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Contacte del delegat de protecció de dades: rgpd@livestream.cat

Live Stream, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Finalitat
Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta comercial Live Stream i conèixer la vostra opinió respecte a la informació que us fem arribar.

Gestionar l’enviament d’informació relacionada amb els actes formatius i informatiu que es duen a terme des Live Stream, i l’enviament d’enquestes relacionades amb la recerca i la innovació, entre altres temes.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Legitimació
Consentiment de l’interessat, a excepció de determinats supòsits en els que existeixi interès legítim.

Lloc on es desa la informació
La informació proporcionada es desa en els servidors Live Stream o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

Cessió i transferència
Les seves dades seran tractades exclusivament per Live Stream, a excepció d’aquells casos en què la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per poder complimentar la finalitat directament relacionada amb el servei contractat.

També es poden produir transferències internacionals d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.

Drets
Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant Live Stream presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a rgpd@livestream.cat i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).
Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

Seguretat
Live Stream, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Galetes (cookies)
Què són les galetes?

Les galetes o cookies són fitxers de text que es baixen a l’equip terminal de l’usuari (ordinador, tauleta, telèfon mòbil…) i que es desen a la memòria del navegador. Les dades contingudes a les galetes poden ser analitzades Live Stream per a millorar la usabilitat dels webs i oferir una informació i uns serveis més personalitzats.

Les dades de navegació recuperades per les galetes són anònimes i no s’associen a cap persona. La informació personal ha de ser facilitada a Live Stream de manera explícita per l’usuari.
L’usuari pot esborrar o desactivar les galetes des de la configuració dels navegadors. En aquest cas, la pàgina web continua essent operativa, però sense els avantatges de la personalització. Per a més detalls sobre l’ús, la gestió i la configuració de les galetes des dels navegadors, es recomana que es consulti el web http://www.aboutcookies.org.

Quin tipus de galetes s’utilitzen Live Stream?

Segons l’entitat que les gestiona:

Pròpies. Són galetes que s’envien des d’un equip o domini gestionat per Live Stream al terminal de l’usuari.
De tercers. Són galetes que s’envien al terminal de l’usuari des d’un equip o domini no gestionat ni controlat per Live Stream. En aquest cas també s’inclouen les galetes instal•lades per Live Stream que recullen informació gestionada per tercers. Les galetes de tercers es poden utilitzar per al mesurament i l’anàlisi del comportament dels usuaris amb l’objectiu de millorar la seva experiència al web de Live Stream.

Segons el termini de temps que romanguin activades:

De sessió. Recullen dades mentre l’usuari navega pel web de Live Stream amb la finalitat de prestar el servei sol•licitat. Caduquen o s’esborren quan es tanca el navegador.
Persistents. Es desen al terminal de l’usuari. Caduquen en un període llarg o mitjà de temps o no ho fan mai.
Segons la finalitat: Tècniques. Són les necessàries per a la navegació correcta per la pàgina web.
De personalització. Permeten a l’usuari definir les característiques (idioma) per a la navegació per la pàgina web.
D’anàlisi. Permeten a Live Stream l’anàlisi vinculada a la navegació duta a terme per l’usuari amb la finalitat de fer un seguiment de l’ús de la pàgina web, i també de fer estadístiques dels continguts més visitats, del nombre de visitants, etc…
Publicitàries.

Quines són les finalitats de les galetes que es fan servir a Live Stream?

Les finalitats de les galetes que es fan servir a Live Stream són:

Tècniques. L’objectiu d’aquest tipus de galetes és fer possible que la navegació per la pàgina sigui satisfactòria. Aquest tipus de galetes permet que el sistema reconegui els usuaris que s’han registrat i els recordi el nom d’usuari i la contrasenya, entre altres funcions.
De personalització. Aquestes galetes permeten que l’usuari accedeixi al web de Live Stream amb algunes característiques de caràcter general predefinides, com ara l’idioma, el navegador o la localització geogràfica des d’on s’accedeix al servei. Aquesta informació dels usuaris permet a Live Stream poder-los oferir més bon servei i més personalitzat.
Analítiques. Les dades anònimes contingudes en aquestes galetes permeten el mesurament, el seguiment i l’estudi de l’activitat dels usuaris per tal d’incorporar millores en llocs web, aplicacions i plataformes de Live Stream.
Publicitàries. Aquestes galetes fan possible la gestió dels espais publicitaris basant-se en criteris com l’edició de continguts o els hàbits de navegació dels usuaris.

Canvis en aquesta política de privacitat
Live Stream es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.